Logo som leder til forsiden

Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Påbyggingsmodul (to semestre) som gir fordypning i terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og deres familier. Studiet bygger på gjennomført spesialistundervisning med metodemodulen kognitiv atferdsterapi, men er åpent for særskilt-søkere med tilsvarende grunnutdanning

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  17. - 18. august 2023

 • Kursavgift:

  22 000 (11 000 per semester), kostnader til 40 timer veiledning kommer i tillegg.

 • Søknadsfrist:

  15. april 2023, fremdeles ledige plasser. Påmeldingen holdes åpen til kullet er fullt.

 • Varighet:

  10 måneder (deltid)

Informasjon om studiet

Fordypningen går fra august 2023 til juni 2024. Undervisningen omfatter i alt 120 timer i seminargrupper og gjennomføres ved månedlige samlinger à to dager. I praksis vil det si 10 samlinger.

Fordypningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en klinisk fordypning i evidensbasert behandlingsmetode for barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Det er krav om 40 timer veiledning i gruppe utenom samlingene med godkjent kognitiv veileder, etter regler gitt av i Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Studiet er sidestilt og godkjent av NFKT på lik linje med Trinn 2. Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist.

Utdanningsprogrammet vil gi

en fordypet opplæring i kognitiv adferdsterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig

 • kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget for metoden og muligheten for å tilegne seg praktiske ferdigheter
 • kunnskap om behandling av psykiske vansker/lidelser både individuelt, i gruppebehandling og/eller med familien.
 • kompetanse for å kunne kartlegge/utrede tilstandsbilder, intervenere/behandle og evaluere behandling av ulike psykiske vansker/lidelser
 • kunnskap om hvordan tilpasse metoden og tilnærmingene til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå.

Arbeidskrav

 1. To arbeidskrav pr. semester
 2. To videoer totalt av eget klinisk materiale vist i veiledningsgruppe
 3. Avsluttende oppgave andre semester

Målgruppen

Målgruppen for studiet er tidligere deltakere på KAT modul 1 (eller tilsvarende)

Veiledning

Det er krav om 40 timers klinisk veiledning i gruppe utenom samlingene. Veiledningen skal ta utgangspunkt i deltakerens eget kliniske arbeid og bruk av kognitiv atferdsterapi, og gjennomføres med godkjent kognitiv veileder. Dokumentasjon sendes inn ved utdanningens avslutning.

RBUP har et veiledernettverk tilknyttet veiledning og vil kunne bistå med kontakt med aktuelle veiledere, men det må tegnes egen kontrakt med veileder for den enkelte deltaker og kostnadene kommer i tillegg til semesteravgift.

Deltakelseskrav

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse på samlinger og 100 prosent i veiledningsgruppe.

Opptakskrav

Fullført KAT modul 1 (Spesialistutdanningsprogrammet), eller tilsvarende ettårige utdanninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Søkere fra tilsvarende ettårige utdanninger må i tillegg sende inn studieplan og kursbevis for gjennomført studie ved innsøking.

Kontaktpersoner