Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier

Detaljer

Neste oppstart:29. august 2023 (med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte)
Kursavgift:22 000
Søknadsfrist:30. mai 2023
Varighet:12 måneder (deltid)

Du må fylle ut alle felt som ikke er merket med valgfritt

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier