Logo som leder til forsiden

Rådgivning - få hjelp av RBUP

Vi bidrar med kunnskapsbasert og skreddersydd rådgiving, som vi også kaller tjenestestøtte, til dere som jobber med barn og unge. Vi kan hjelpe med alt fra konkrete faglige råd til større endringsprosesser.

Dere trenger ikke å ha et ferdig definert problem eller ønske før dere kontakter oss - det kan vi finne ut av sammen. Vi tilpasser alltid opplegget til tjenesten deres, og til hva dere ønsker å få til.

Hva kan vi hjelpe med?

  • Tilpassede kurs og opplæring - Kurs og kursrekker til ledere og fagfolk, skreddersydd for dere. Vi kan bidra med alt fra innlegg på fagdager, til større opplæringsprogram som skal føre til praksisendring i tjenesten.
  • Støtte i prosjekter og prosesser - Hjelp til å planlegge og strukturere prosesser. Det kan være alt fra mindre organisasjonsendringer til større omstillinger ved kommunesammenslåinger og lignende.
  • Faglige råd - Kunnskapsbasert rådgivning på fagområder innenfor psykisk helse. Det kan dreie seg om metodevalg og verktøy, kartlegging og tiltak, ledelse og andre tema dere trenger hjelp til.
  • Evaluering - Når dere skal evaluere prosjekter eller tiltak, hjelper vi dere med innspill på metode og hvordan dere kan gå frem.

Hvem er tilbudet for?

Rådgivning fra oss er primært et tilbud til kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, for eksempel barnevernstjenesten eller helsestasjonen i en kommune, BUP, eller en nyfødt-intensiv avdeling på et sykehus. Samarbeidet skal være forankret hos ledere og beslutningstakere i tjenesten.

Hvordan foregår det?

Vi starter ofte med en å ta en telefonsamtale med dere for å forstå litt mer av situasjonen. Normalt følges den opp med inntil tre møter der et team fra oss, som vi setter sammen spesielt for dere, kartlegger behovet og situasjonen sammen med dere.

Noen ganger holder det med disse møtene, men ofte er neste steg å sette opp en plan for videre samarbeid. Den planen kan være alt fra et kort opplæringsløp til et flerårig samarbeid - basert på hva dere har behov for.

Vi vil også hjelpe dere med å gjennomføre endringene i praksis, og støtte dere i implementeringen og evalueringen for å sikre varig endring.


Koster det noe?

All rådgivning fra oss er gratis. Det eneste som koster noe er fagdager, undervisning og kurs.

Veiledende priser for undervisning og kurs er:

  • 10 000 hel dag
  • 5 000 halv dag

Prisene gjelder for region øst og sør.