Logo som leder til forsiden

Spesialrådgiver med ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid i skole og barnehage (utdatert)

Publisert:

Arbeidsoppgaver:

 • Gi fag- og prosesstøtte i kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling
 • Gi implementeringsstøtte
 • Drive kurs- og opplæringsvirksomhet knyttet til kompetansebehov i skole og barnehage basert på prinsippene for kunnskapsbasert praksis
 • Drive nettverk for tjenesteledere og andre grupper
 • Bidra til oversikt og tydelighet for tjenestene ved at vi samordner innsatser med andre kompetansesentra, nasjonalt og regionalt

Vi søker deg som har:

 • Erfaringskompetanse fra skole/barnehage/PPT
 • God kjennskap til barnehager- og skolens oppgaver
 • Master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller lignende
 • Gjerne erfaring som leder i skole/barnehage/PPT
 • Sertifisering i eller kjennskap til CLASS er en fordel
 • Interesse for forskning rettet mot barn og unges psykiske helse
 • Erfaring med og glede ved å undervise og formidle
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Mulighet til å reise til kommuner i Øst- og Sør-Norge

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Varierte oppgaver i et spennende fagfelt
 • Tverrfaglig og godt kollegialt fellesskap og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Hyggelige lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

For spørsmål om stillingen:

Kontakt seksjonsleder Solveig Holen tlf. 930 17 776,

eller forsker Elisabet Solheim Buøen tlf. 411 06 875.

Søknad med CV sendes:

stilling@r-bup.no merket "Spesialrådgiver barnehage og skole".

Søknadsfrist: 31.1.2023
Søknader vurderes fortløpende