Logo som leder til forsiden

Doktorgradsstipendiat (utdatert)

Publisert:

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Utvikle og evaluere en intervensjon for bedre psykisk helse hos ungdom
 • Sammenstille, tilrettelegge og analysere data fra samutvikling og utprøving
 • Skrive vitenskapelige artikler for publisering i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter
 • Formidle resultater i ulike nasjonale og internasjonale vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • Videreutvikle egne ferdigheter
 • Ivareta og bygge opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Vi søker deg som har:

 • Mastergrad/profesjonsstudium innen helsesykepleie, psykologi, medisin, samfunnsvitenskap eller annet relevant fagfelt
 • Kunnskap i bruk av kvantitative, kvalitative og blandede metoder (mixed methods) er ønskelig
 • Erfaring med å transkribere er en fordel
 • Interesse for og erfaring med forskning rettet mot barn og unges psykiske helse
 • Erfaring med samutvikling og/eller arbeid relatert til barn og unges psykiske helse er en fordel
 • Erfaring med systematiske kunnskapsoppsummeringer og metaanalyser, samt koding av elementer i intervensjoner er en fordel
 • Meget gode kunnskaper i norsk og skandinavisk

I tillegg er det viktig at du har evne til å arbeide selvstendig, tverrfaglig, nøyaktig og med god gjennomføringsevne og at du har lyst og evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Vi kan tilby deg:

 • 3-årig engasjement
 • Inspirerende og meningsfullt forsknings- og utviklingsmiljø
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

Søknad med CV sendes : stilling@r-bpu.no

merket "Stipendiat KORT"

Søknadsfrist: 30.4.2022