RBUP logo

Tone Sande Fisketjøn

Seniorkonsulent NFP / Senior Consultant Officer NFP

Tone er familiesykepleier i Familie for første gang/NFP

Kompetanse

Tone er helsesykepleier og jobber i programmet Familie for første gnag. I dette programmet jobber vi med sårbare familier som trenger ekstra støtte og oppfølging når de blir foreldre for første gang.

Bakgrunn

Tone har jobbet som fagleder på en helsestasjon i en liten kommune med ansvar for både skolehelsetjeneste og helsestasjon 0-6 år.