Logo som leder til forsiden

Synne Christie er gruppeleder i Seksjon for langsgående undervisningsprogram og underviser i intersubjektiv terapimetode.

Kompetanse

Synne underviser i intersubjektiv terapi og jobber i tillegg klinisk ved Asker BUP i halv stilling. Som særlige områder hun er opptatt av, er utviklingspsykologi, tilknytningsperspektiv og oppmerksomt nærvær. Hun har jobbet mye med terapi med barn og ungdom og med foreldreveiledning i BUP. De siste årene har hun jobbet mest med aldersgruppen 0-10 år og deres foreldre i BUP. Synne gir også veiledning, både i grupper og individuelt.

Bakgrunn

Synne er psykologspesialist og har sin profesjonsutdannelse fra UIO. Videre spesialisering har hun fra RBUP, med fordypning i intersubjektiv terapi med barn og ungdom.