Logo som leder til forsiden

Stine Harstad

Spesialrådgiver / Special Adviser

Stine er spesialrådgiver og studieleder for sosionomene i spesialistundervisningsprogrammet i Seksjon for langsgående undervisningsprogram.

Kompetanse

Stine har det overordnede ansvaret for sosionomenes inntak til spesialistundervisningsprogrammet, utarbeiding av undervisningsplaner og gjennomføring av undervisning i sosionomgruppene og tverrfaglige profesjonsgrupper. I tillegg bidrar hun inn med tjenestestøtte opp mot kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Hun har erfaring fra barnevernsarbeid og ungdomskriminelle i England og har arbeidet både som kliniker og leder ved Nic Waal Institutt siden 2005. Stine underviser ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet, og er representant i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Bakgrunn

Stine har en Bachelor i sosialt arbeid ved OsloMet, samt en Master i Crime, Law and Society fra University of Manchester. Hun ble klinisk sosionom i 2008 med fordypning i kognitiv adferdsterapi for barn og unge. Har også en tre-årig videreutdanning i metakognitiv terapi (Masterclass I + II). Pågående Ph.D. ved R-BUP og Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo; Terapeutfaktorer og utfall av terapi hos barn med angstlidelser.