RBUP logo

Sølvi Biedilæ

Seniorrådgiver og bibliotekleder / Senior Adviser and Head Librarian

Sølvi Biedilæ er seniorrådgiver og bibliotekleder i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun jobber blant annet med litteratursøk, RBUPs kunnskapsressurser (IN SUM, Tiltakshåndboka og PsykTestBarn) og andre prosjekter innen oppsummert forskning.

Kompetanse

Sølvi underviser også i litteratursøk og kunnskapsbasert praksis. I tillegg jobber hun også med referansehåndtering, support på referansehåndteringsverktøyet EndNote og Covidence (et verktøy for screening til kunnskapsoppsummeringer), og hjelper studenter og ansatte med å finne bøker og tidsskriftartikler.

Bakgrunn

Sølvi er utdannet bibliotekar (bachelor) fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har master i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet.