RBUP logo

Siri Kjelstad

Økonomidirektør og konsituert direktør / Finance Director

Siri Kjelstad er økonomidirektør og konstituert direktør for stiftelsen PILAR.

Kompetanse

Siri har kompetanse innen regnskap, budsjettering, økonomistyring, analyse, prognosearbeid, rapportering, forretningsforståelse, ledelse, og standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Før Siri startet i RBUP i 2009 hadde hun ca. 20 års erfaring hovedsakelig fra ulike roller i to internasjonale oljeselskaper. Blant annet hadde hun i noen år ansvaret for støttefunksjoner til drift, salg og markedsføring av bensinkort. Ellers har Siri for det meste jobbet innenfor fagområdene økonomi, regnskap og analyse, også i forretningsområdene. Hun har vært både controller, regnskapssjef og avdelingssjef, og har også ledet et nordisk team som hadde ansvaret for budsjettering, rapportering og analyse av bensinstasjonsmarkedet. Siri er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.

Bakgrunn

Siri er utdannet siviløkonom (BI, 1987).