RBUP logo

Ove Dale

Seniorrådgiver og IT-driftsjef / Senior Adviser and Head of IT

Ove Dale er IT-driftsjef og seniorrådgiver, og har blant annet jobbet med flytting fra Lotus Notes til Office 365.

Kompetanse

Ove har kompetanse på IT, telefoni, Lotus Notes, SharePoint, Office 365, Gadgets og AV-utstyr. Han har vært i IT-bransjen i tyve år. Tidligere har han blant annet arbeidet med drift av IT-systemer i Norsk Hydro. Ove jobber i administrasjonen og er opptatt av IT-løsninger som gjør hverdagen enklere for brukerne.