RBUP logo

Merete Grasmo

Studieleder / Programme Manager

Merete Grasmo er studieleder for sosionomene i RBUPs Spesialistprogram i Seksjon for langsgående undervisningsprogram, med særskilt ansvar for modulen «Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling».

Kompetanse

Merete har kompetanse på å integrere kunnskap med teori og forskning, sosialt arbeid, sosialpolitikk og barnevern (inkl. lovverk), tverrfaglig og tverretatlig arbeid, samhandling og brukermedvirkning. Merete har erfaring fra flere former for prosjekter angående kompetanseheving i kommunal barneverntjeneste, og er veldig opptatt av erfaringskunnskap og personlig kompetanse og etikk inn i dette verdibaserte feltet. Hun har arbeidet i 25 år som sosionom/klinisk sosionom med hovedvekt i barneverntjenesten, barne- og ungdomspsykiatri, og familievern. Merete har erfaring fra flere former for prosjekter angående kompetanseheving i kommunal barneverntjeneste, og er veldig opptatt av erfaringskunnskap og personlig kompetanse/etikk inn i dette verdibaserte feltet. Merete er også opptatt av å utvikle en bred og helhetlig kompetanse i møte med det komplekse og slik løfte frem og styrke det sosialfaglige kunnskapsfeltet.

Bakgrunn

Merete er sosionom/klinisk sosionom og har en klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og familieterapi, videreutdanning i veiledning og profesjonsetikk, samt master i helsefremmende arbeid.