Logo som leder til forsiden

Melanie Ekholdt Huynh

Studieleder / Programme Manager

Melanie Ekholdt Huynh er studieleder i Seksjon for langsgående undervisningsprogram, og hovedoppgaven hennes er å bidra til å utvikle gode klinikere gjennom Spesialistprogrammet. Det innebærer å skape relevante kurs for leger i BUP-feltet og allmennleger i samarbeid med andre profesjoner.

Kompetanse

Melanie har kompetanse på å praktisere og undervise i den biopsykososiokulturelle forståelsesmodellen inkludert beskyttelse-/og risikofaktorer samt utforske sammenheng mellom kropp, følelser og relasjoner, og hjernens nevroplastisitet på godt og vondt. Hun har hovedsakelig jobbet som lege i BUP-feltet, i spesialisthelsetjenesten, både på poliklinikk og i avdeling. Der har hun møtt mange barn, unge, deres nære og kjære og lært mye av deres livserfaringer. Melanie er opptatt av demokratisering av kunnskap og har derfor prøvd å formidle utviklingspsykologi og fysiologi i et forståelig språk til foreldre gjennom media. Hun er særlig opptatt av å se barn og unge i sin kontekst, og skape rom for mange stemmer.