Logo som leder til forsiden

Marit Reinfjord Simonsen

Spesialrådgiver / Special Adviser

Marit er gruppelærer på fordypningene Sped- og småbarns psykiske helse samt Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier, og er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn.

Kompetanse

Marit har lang erfaring med utredning- og behandling/endringsarbeid i sped- og småbarnsfamilier, både på familiesenter og i spesialisthelsetjeneste. Hun er opptatt av hvordan vi som hjelpere møter sårbare sped- og småbarnsfamilier på måter som skaper muligheter for videre samarbeid og utvikling. Hun har kompetanse i Barneorientert familieterapi (BOF), Child Parent Psychotherapy (CPP) og Marte Meo.

Bakgrunn

Marit er klinisk barnevernspedagog med fordypning i sped- og småbarns psykiske helse og familieterapi.