RBUP logo

Ingrid er rådgiver/trener i prosjektet Mamma Mia i Seksjon for sped- og småbarn.

Kompetanse

Ingrid har som jordmor jobbet mye med fødsler og barseltid. For å få et godt svangerskap, fødsel og barseltid har hun sett verdien av at kvinner har en grunnleggende tro på at dette kan de «få til» - og også helsearbeidere som støtter. Digitale løsninger og tjenester er nyttige verktøy på veien til mestring, og hun har erfaring med utvikling av slike tjenester for svangerskap og fødsel.

Bakgrunn

Jordmor/sykepleier, KID (kursleder i depresjonsmestring) og master i helsefremmende arbeid med fordypning i salutogenese (faktorer som fremmer god helse og gir økt mestring og velvære).