RBUP logo

Ingrid Karine Prøis

Spesialrådgiver / Special Adviser

Ingrid er spesialrådgiver i Seksjon for Sped – og småbarn og har barnehagene som sitt hovedområde. Hun bistår ellers i ulike prosjekter knyttet til seksjonens arbeid med tjenestestøtte og tverrfaglig arbeid knyttet til sped – og småbarns psykiske helse.

Kompetanse

Ingrid har kompetanse på barn med spesielle behov, spesialpedagogiske tiltak knyttet til barn med spesielle opplæringsbehov (direkte arbeid og veiledning), arbeid med familier med ulik kulturell og religiøs bakgrunn og miljøterapi, vold og traumatisk stress. Hun har erfaring fra arbeid på Fagsenter, barnehjem, skole og barnehage som innebærer samarbeid med relevante tjenester som helsestasjon, barnevern, habiliteringstjenesten og BUP. I RBUP jobber hun med prosjekter knyttet til barnehagene, som gjelder kompetanseheving på styrking av trygge og utviklingsfremmende voksen-barn relasjoner og evaluering av tiltak. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeid til det beste for barna og deres familier og å ha nærhet til tjenestene i sitt arbeid.

Bakgrunn

Ingrid har en mastergrad (2009) i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.