RBUP logo

Ida Svantorp

Spesialrådgiver / Special Adviser

Ida jobber som spesialrådgiver i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

Kompetanse

Idas hovedansvarsområder er skole og migrasjon, i tillegg til arbeid med bedre tverrfaglig innsats og samtaler med barn, unge og deres foreldre. I RBUP jobber hun med fagutvikling, kompetanseheving og kvalitetsutvikling i tjenesten knyttet til skole, PPT, utlendingsmyndighetene og skolehelsetjenesten.

Bakgrunn

Ida har en mastergrad i spesialpedagogikk, er spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut. Ida har erfaring fra både helsefremmende, forebyggende, og individuelt arbeid med barn, ungdom og deres familier gjennom spesialisthelsetjenesten, skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste.