RBUP logo

Hege Therese Størksen

Post doktor stipendiat / Post-doctoral Research Fellow

Hege Therese er post doc og involvert i forskningsprosjektet INTROMAT, hvor formålet er å utvikle en internettbasert intervensjon for å støtte foreldre med barn i alderen 0-6 år.

Kompetanse

Hege Therese har klinisk erfaring fra ulike tjenestesteder innen voksenpsykiatri, familieteam, helsestasjon for ungdom og har drevet COS-P-grupper for foreldre. Hun er opptatt av forebygging, tidlig intervensjon og hvordan nå ut til de som trenger det, og har i flere år vært spesielt interessert i psykisk helse før, under og etter graviditet. Dette resulterte i en doktorgrad fra institutt for klinisk medisin der hun forsket på risikofaktorer for fødselsangst og hvilken betydning slik angst har for at kvinner får planlagt keisersnitt. Hege Therese har også fullført videreutdanning i psykoterapi med gravide og i RBUP jobber hun i seksjon for sped- og småbarn.

Bakgrunn

Hege Therese er utdannet psykolog fra UiO og har en doktorgrad fra Institutt for klinisk medisin (UIO).