RBUP logo

Hans Bugge Bergsund

Doktorgradsstipendiat / Doctoral Fellow

Hans Bugge Bergsund er doktorgradsstipendiat i Seksjon for sped- og småbarn. Han jobber med utprøving av programmet Attachment and Biobehavioral Cath-up (ABC) i norske barnevernstjenester.

Kompetanse

Hans har erfaring med kunnskapsoppsummering, litteratursøk, kvalitativ metode og SWOT-metodikkinnsamling av forskningsdata. Han jobber i seksjonen Forskergruppe sped- og småbarn.

Bakgrunn

Hans har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. I masteroppgaven sin skrev han om implementering av internettintervensjoner for depresjon. Han har også jobbet som forskningskoordinator for utprøvingen av programmet Familie for første gang (NFP) i Norge. I tillegg har han jobbet med prosjekter på oppfølging av fosterbarn og evaluering av et forberedende kurs for internasjonal adopsjon.