RBUP logo

Gunn er rådgiver/trener i forskningsprosjektet Mamma Mia i Seksjon for sped- og småbarn.

Bakgrunn

Gunn er sykepleier og har 12 års erfaring som jordmor. Hun har deltatt i tidlig inn prosjekt gjennom RBUP og har 10 års erfaring som jordmor på helsestasjon.