Logo som leder til forsiden

Barbro Fedøy

Studieleder / Programme Manager

Barbro Fedøy er studieleder og jobber som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv atferdsterapi for barn og unge i Seksjon for langsgående undervisningsprogram.

Kompetanse

Barbro har kompetanse på angst, depresjon, OCD, skolevegring, vold, traumer, miljøterapi, selvmordsforebyggende arbeid og barn- og unges psykiske helse. Hun har over 20 års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, både i 2. og 3. linjen. For tiden jobber hun 20 prosent som privatpraktiserende sosionom/kognitiv terapeut for barn, unge og voksne, og 80 prosent som studieleder for metodefordypningen kognitiv adferdsterapi (KAT) for barn og unge her ved RBUP. Hun har hovedansvaret for utdanningen administrativt og faglig og er ansvarlig for opptak, semesterplaner, pensum, eksamen m.m. og har kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg til å undervise og veilede i metoden. Hun er særlig opptatt av barn og unge med depresjon og ulike angstlidelser, tidlig intervensjon og hva som bidrar til god mental helse.

Bakgrunn

Barbro er klinisk sosionom, med fordypning i klinisk miljøterapi og kognitiv adferdsterapi for barn og unge og master i psykososialt arbeid – rus, selvmordsforebygging, vold og traumatisk stress.