RBUP logo

Anne Marte Løvstad

Forskningskoordinator / Research Coordinator

Anne Marte Løvstad er forskningskoordinator i KOBA-prosjektet (Kunnskapsoverføring i barnevernet) i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Anne Marte har kompetanse innen språk, kommunikasjon og læring, psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser samt rådgivning og veiledning. Hun har jobbet med forebyggende tiltak for ulike vanskegrupper, både på individ-, gruppe og systemnivå. Anne Marte har også sertifisering i Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V), Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV) og Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV). Anne Marte jobber nå i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging - og er særlig opptatt av å omsette kunnskap fra forskning til nyttig praksis, samt styrke forebygging som kan komme barn og unge til gode.

Bakgrunn

Anne Marte har en mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning og en bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (UiO).