RBUP logo

Anita Farem

Personalrådgiver / Human Resources Adviser

Anita Farem er personalrådgiver og ansatt i administrasjonen. Hun jobber med arbeidsavtaler, HMS og tariffavtaler.

Kompetanse

Anita har kompetanse på personal og jobber med forvaltning av RBUPs personalpolitikk jfr. tariffavtaler, personalhåndbok, arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Anita er opptatt av å styrke og profesjonalisere fagområdet personal.