RBUP logo

Alexander Bakken Hemmingby

IT rådgiver / IT advisor

Alexander Bakken Hemmingby er ansatt i administradjonen og jobber med IT og forskningsstøtte.