RBUP logo

Mari Reitstøen Arnesen

Forskningskoordinator/Research Coordinator

Mari Reitstøen Arnesen er forskningskoordinator i Seksjon forskergruppe forebygging og behandling. Hun jobber blant annet med prosjektstøtte i grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet og KORT-prosjektet.

Kompetanse

Mari har kompetanse innen sosial-kognitiv, kognitiv og biologisk psykologi med hovedfokus på individuell utvikling og læring. Tidligere har Mari jobbet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, og som koordinator for EU-prosjektet Lifebrain. Hun har variert erfaring med datainnsamling og prosjektkoordinering i ulike forskningsprosjekter.

Bakgrunn

Mari har bachelor- og mastergrad i psykologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har også et årsstudium i fransk fra NTNU/Universitetet i Caen.