RBUP logo

Linda Vaskinn

Doktorgradsstipendiat / Doctor degree fellow

Linda Vaskinn er doktorgradsstipendiat på et prosjekt som jobber med implementering av kunnskapsstøttet praksis i barnevernsinstitusjoner. I dette prosjektet skal de se på hva som medvirker til høy grad av etterlevelse og vedlikehold av ny praksis i statlige barnevernsinstitusjoner.

Kompetanse

Linda har kompetanse innen implementering, organisasjonsendring, arbeidsmiljøforskning og statlig barnevern. Hun begynte på RBUP i 2015 og jobber i Seksjon Forskergruppe forebygging og behandling. Linda er særlig opptatt av kompetanseheving blant de som jobber med barn og unge ved å overføre kunnskap fra forskning, til praksisfeltet.

Bakgrunn

Linda har bachelorgrad i psykologi fra UiO og fullførte mastergraden sin i organisasjonspsykologi i 2015.