RBUP logo

Laura Azzarelli

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Laura er prosjektkoordinator i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun organiserer og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt prosjekt, kurs og utdanninger.

Kompetanse

Laura har lang erfaring fra reiselivsbransjen der hun har hatt allsidige roller, blant annet som produksjonssjef med personalansvar. Laura har også jobbet med språkundervisning. Hun er vant til å jobbe prosjektbasert med koordinering og daglig kontakt med mennesker i inn- og utland.

Bakgrunn

Laura har tatt humanistiske studier ved universitet i Genova (Italia) med spesialitet i språk.