RBUP logo

Kirsten Torbjørnsen

Spesialrådgiver / Special adviser

Kirsten veileder og underviser på metodeutdanningen for kognitiv atferdsterapi i Seksjon for langsgående undervisningsprogram.

Kompetanse

Kirsten har bred kompetanse innenfor psykisk helsearbeid med barn og ungdom med over 20 års erfaring i spesialisthelsetjenesten, hvor hun nå jobber 50 prosent klinisk. Hun har spisskompetanse på affektive lidelser, angst, spiseforstyrrelser og traumer hos barn og unge (TF-CBT og EMDR). Kirsten holder kurs for VIVAT; førstehjelp ved selvmordsfare.

Bakgrunn

Kirsten er psykologspesialist.