RBUP logo

Karoline er rådgiver/trener i forskningsprosjektet Mamma Mia i Seksjon for sped- og småbarn.

Kompetanse

Karoline har jobbet med barn og deres familier siden hun ble ferdig utdannet sykepleier. Hun har flere års praksis fra sykehus med tett oppfølging av syke nyfødte og deres familier, og erfaring i kommunehelsetjenesten som helsesykepleier med oppfølging av de minste barna og deres familier. Hun er spesielt interessert i å bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen.

Bakgrunn

Karoline er sykepleier med videreutdanning i Nyfødt intensiv, Helsesykepleier, Familieterapi og Marte Meo terapeut.