RBUP logo

Joy-Loi Chepkoech

Rådgiver i forskningsstøtte / Research Adviser

Joy-Loi er rådgiver i forskningsstøtte i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon. Hun jobber med utviklings- og rådgivningsoppgaver knyttet til digitale løsninger for datainnsamling og rapportering. Disse brukes i forskning, tjenesteinnovasjon og internt kvalitetsarbeid i RBUP.

Kompetanse

Joy-Loi har flere års erfaring fra forskning innen kognitiv nevrovitenskap ved UiO, og fra å lede og delta i digitale utviklingsprosjekter i ulik skala i både private og offentlige virksomheter. Hun er særlig opptatt av hvordan brukervennlige løsninger kan forbedre innbyggeres møte med tjenester, men også støtte gjennomføringen av en virksomhets strategiske arbeid. Hun streber etter å stadig drive og delta i gode tverrfaglige prosesser som sikrer effektiv utvikling og vellykket implementering av slike løsninger.

Bakgrunn

Joy-Loi har en bachelorgrad i matematikk og fysikk fra Dalhousie University, Canada, og en mastergrad i beregningsorientert nevrovitenskap fra NMBU.