RBUP logo

Elisabeth Pettit

Spesialrådgiver, PMT-terapeut / Special Adviser, PMT–Therapist

Elisabeth er ansatt som prosjektmedarbeider, i prosjekt om felleselementer.

Kompetanse

Elisabeth er utdannet Barnevernspedagog, PMTO terapeut og har utdanning innen Åpen dialog, relasjons og nettverksarbeid.

Bakgrunn

Elisabeth har jobbet i barnevernet siden 1989 og kommer fra barneverntjenesten i bydel Grünerløkka hvor hun fortsatt har en 20 % stilling.