Logo som leder til forsiden

Nettverk for deg som jobber med ungdom

Ungdommer i skolekorridor

Kontaktpersoner:

Nettverket er relevant for alle som jobber med ungdom. Det vil si ansatte ved tjenester som: helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, kommunal psykisk helsetjeneste, BUP, barnevern, Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), NAV, PPT, fritidsklubber, frivillige organisasjoner, ungdomsskole og VGS samt kommunepsykologer og folk som jobber med utekontakt.

Eksempler på temaer for samlingene i nettverket er: frafall og drop-out i VGS, elevsamtalen, overganger i ungdomstiden, lavterskeltilbud for ungdom, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, ungdom og rus, nettvett, samhandlingsreformen, kjønnsmangfold, kjønn og seksualitet, og barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Nettverk ungdom er gjenopptatt og revitalisert etter ønske fra tjenestene, og drives av RBUP Øst og Sør. Nettverket arrangerer to halvdagssamlinger pr. år i RBUPs lokaler i Nydalen. Tema for samlingene avgjøres i samarbeid med deltakerne.

Nettverket er alltid åpent for nye deltakere. Ta kontakt med oss på mail@r-bup.no dersom du ønsker å delta. Informasjon om neste samling og påmeldingsfrist finner du i kurskalenderen.

Samlingene er gratis.

Søk om å bli med i nettverket

Samtykke (må fylles ut)