Logo som leder til forsiden

Hvordan bygge trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge

Vi vil sammen se på hvilke faktorer som bidrar til en trygg og god oppvekst for barn og unge, samt hvordan få dette til med den tid og de ressurser som er til rådighet

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

I dette kurset vil vi snakke om hvordan bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barn og ungdom. Vi kommer blant annet til å snakke om hvordan bygge relasjoner, trygghet og tilhørighet, mestring og mestringstro, samt hvordan etablere og opprettholde laget rundt eleven. Kurset vil ha fokus på voksenrollen både med tanke på hva barn og unge trenger av oss, men også hva vi trenger som i møte med barn og deres familier.


Kurset vil i hovedsak ha fokus på tiltak rettet mot alle (forebyggende og helsefremmende), men vi vil også snakke noe om hvordan gjenopprette et trygt og godt oppvekstmiljø der det kan ha blitt utfordrende.


Det blir lagt opp til refleksjon blant deltakerne, slik at vi også kan lære av hverandre.

Forelesere

Kristin Andreassen Eide er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RBUP. Kristin har tidligere jobbet i PPT, BUP og som rådgiver i barnehage- og skolemiljø. Eide har erfaring med forebyggende arbeid med særskilt vekt på hvordan barnehage- og skoleansatte kan legge til rette for inkludering, mestring og tilhørighet, og bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge.  

Ane Buer Ellestad er spesialpedagog og har jobbet i kommunal sektor i mange år. Ellestad har jobbet med helsefremmende og forebyggende tiltak i barnehage og skole, og har hatt særlig fokus på kvalitetsutvikling i barnehage. Ellestad har også lang erfaring fra PP-tjenesten, både som pp-rådgiver og avdelingsleder.

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner kurset som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ane Buer Ellestad - ane.ellestad@r-bup.no

Spesialrådgiver Kristin Andreassen Eide - kristin.eide@r-bup.no

Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

 • Kort innføring i relevante lovverk og styringsdokumenter
 • Kunnskap om hvordan bygge gode relasjoner, legge til rette for trivsel, tilhørighet og mestring samt hvordan dette påvirker hverandre
 • Kunnskap om tilpasninger som er mulig å gjennomføre uten ekstra tid og ressurser
 • Få inspirasjon av andres praksiserfaringer
 • Økt kunnskap om selvivaretagelse

Målgruppe

Ansatte og ledere i barnehage og skole, samt støttetjenester som pp-tjenesten, skolehelsetjenesten og andre relevante samarbeidspartnere i arbeidet med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: