Logo som leder til forsiden

Intellektuell funksjonsnedsettelse (psykisk utviklingshemning), utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD) og nonverbale lærevansker

Kurset tar for seg tre tilstandsbilder hvor avvik fra normal nevropsykologisk utvikling er fremtredende.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Identifikasjon, kartlegging, diagnostisering av tilstandsbildene vil være sentralt. Videre vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.


Forelesere

Janne von Koss Torkildsen har hovedfag i kognisjonsvitenskap og doktorgrad i lingvistikk. Før hun begynte i sin nåværende stilling som professor ved Universitetet i Oslo, var hun postdoktor ved University of Arizona og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Forskningen hennes fokuserer på individuelle forskjeller i språktilegnelse hos barn, språkforstyrrelser og språkintervensjoner. Sammen med kolleger ved Universitetet i Oslo har hun utviklet den digitale ordforrådsintervjensjon Kaptein Morf for barn i småskolealder.

Einar Aasen Tryti er spesialist i nevropsykologi, PhD-stipendiat ved Avdeling Habilitering ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus og gruppelærer for psykologene på RBUPs nevroutdanning. Han har profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til en bachelorgrad i kognitiv psykologi. Einar har arbeidsbakgrunn fra hjerneskaderehabilitering, i tillegg til flere års erfaring i voksen- og barnehabiliteringsfeltet. Han har tidligere ledet fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU.

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi. Hun har lang klinisk erfaring fra arbeid i PPT og BUP. Hun har ledet nevroteam ved SSBU, vært universitetslektor ved psykologisk institutt UIO og sittet i styret i Norsk Nevropsykologisk Forening samt NPFs spesialistutvalg i klinisk nevropsykologi. Hun har vært studieleder ved RBUP og vært opptatt av veiledning og fagformidling. Hun har vært redaktør for flere bøker innen feltet nevroutviklingspsykologi, og aktuelt er hun redaktør for boken «Den interaktive hjernen i barne- og ungdomsalderen» som utgis på Gyldendal forlag høsten 2018.

Kreditering

Kurset vil bli søkt godkjent som tellende vedlikeholdsaktivitet for spesialister i psykolog og medisin.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Intellektuell funksjonsnedsettelse / psykisk utviklingshemning
 • Utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD)
 • Nonverbale lærevansker

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.  

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: