Logo som leder til forsiden

Webinar: rasisme, diskriminering og psykisk helse

Hvordan påvirker rasisme og diskriminering barn og ungdom med minoritetsbakgrunn? Hva kan gjøres for å styrke minoritetsungdoms mestringsevne? Hvordan bekjempe negative holdninger, forskjellsbehandling og sosial eksklusjon.

Detaljer

 • Pris: Gratis
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Psykisk helse blant asylsøkere, flyktninger og innvandrere forklares og tematiseres ofte ut fra migrasjons-, traume-, og kulturelt perspektiv. Dette er hovedsakelig på grunn av synlige tragiske og livstruende omstendigheter som asylsøkere og flyktninger utsettes for i sitt hjemland og under flukten. Det er ingen tvil om at krig, sultkatastrofe, og migrasjon fra konfliktrammede land påvirker mennesker både psykisk og sosialt, men det er lite oppmerksomhet om andre faktorer som påvirker den psykososiale velvære for flyktninger og innvandrere etter at de har havnet i et trygt land som Norge.

Å møte mennesker med annerledes bakgrunn er generelt utfordrende både for innfødte og innvandrere. Det er vanlig å føle seg ensom og uønsket når man flytter til et nytt land. Rasisme og diskriminering er risikofaktorer som forårsaker psykososial belastning hos personer med annen etnisk, nasjonal eller religiøs bakgrunn. Både erfaring og forskning viser at rasisme og diskriminering av personer med minoritetsbakgrunn har mange negative konsekvenser, særlig blant barn og ungdom.

I dette webinaret tar Leoul Mekonen opp disse temaene:

 • hvordan rasisme og diskriminering påvirker barn og ungdom med minoritetsbakgrunn 
 • hva som bør gjøres for å styrke ungdommers mestringsevne
 • hvordan bekjempe negative holdninger som danner grunnlag for skadelig forskjellsbehandling og sosial eksklusjon. 

Leoul Mekonen er studieleder ved RBUP Øst og sør og driver kompetanseheving rundt temaer knyttet til helse- og sosialarbeid med etniske minoriteter. Leoul har mange års erfaring i dialogbasert, forebyggende arbeid i minoritetsmiljøer. I regi av den ideelle organisasjonen Stiftelsen RKF har han utviklet et prosjekt som bruker "entertainment education" for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt (Zoom)
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: