Logo som leder til forsiden

Webinar: Finn de beste verktøyene for å undersøke, forebygge og behandle

Vi presenterer fire ressurser som kan hjelpe deg å jobbe kunnskapsbasert. Vi forklarer hvordan de kan brukes hver for seg og i sammenheng.

Detaljer

 • Pris: Gratis
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Kunnskapsbasert praksis bygger på kunnskap fra forskning, praksis og brukernes erfaringer. Gjennom forskning kan vi få svar på om ulike forebyggings- og behandlingstiltak virker, hvor godt de virker og for hvem de virker. Forskning kan også gi svar på om ulike test- og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse er til å stole på, og om de måler det de skal måle. Samtidig kan det være en utfordring å holde seg oppdatert på den stadig økende mengden forskningsartikler som publiseres. Mange forskningsartikler kan også være vanskelige å lese og forstå.

RKBU/RBUP har derfor opprettet fire kunnskapsressurser for oppsummert forskning som skal gjøre det lettere for deg som arbeider i tjenester for barn og unge å orientere deg i den forskningsbaserte kunnskapen for å kunne arbeide kunnskapsbasert. I dette webinaret vil vi presentere de ulike ressursene og forklare hvordan de kan brukes for seg og i sammenheng.

I PsykTestBarn finner du vitenskapelige artikler som vurderer kvaliteten på måleegenskapene av norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Testene brukes av fagfolk for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge.

I Tiltakshåndboka finner du informasjon om diagnoser og tilstander, retningslinjer og behandlingsformer. Den inneholder vurderinger av hvor god dokumentasjon som finnes på ulike behandlingsformer, inkludert medikamentell behandling. Tiltakshåndboka bygger på oppsummert forskning fra hele verden.

I Ungsinn finner du vurderinger av kvaliteten på programmer og enkelttiltak som kan tilbys gjennom norske tjenester. Dette er psykososiale intervensjoner rettet mot å forebygge eller behandle psykiske vansker og lidelser hos barn og unge.

IN SUM er en database for systematiske kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Databasen oppdateres månedlig og inneholder alle internasjonale kunnskapsoppsummeringer på feltet fra år 2000 og fremover.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt (Zoom)
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: