Logo som leder til forsiden

Regionalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Hvilke utfordringer står ungdommer ovenfor i dag, og hvordan kan vi gå frem for å utforme tjenester og tiltak som treffer dem?

Detaljer

 • Pris: 250,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

På denne nettverkssamlingen ønsker vi – med utgangspunkt i kompetansesentrenes ulike kompetanseområder - å gjøre deltakerne kjent med hvilke utfordringer ungdom i dag står overfor – samt hvordan man kan involvere ungdom når man skal utvikle tjenester og tiltak som treffer.

Dette er den første samlingen i en planlagt serie av nettverkssamlinger for ledere, psykologer og andre som arbeider med psykisk helse og rus i Oslo kommune, Viken eller Innlandet. Det vil legges vekt på arbeid med ungdom som har psykisk helse og/eller rusutfordringer. På samlingen være rom for å komme med innspill, og vi vil bruke disse innspillene til å forme innholdet i fremtidige samlinger. 

Neste samling er lagt til 13.november 2023.

Arrangør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) i samarbeid med Korus Øst, Korus Oslo, RVTS Øst og Statsforvalteren i Oslo, Viken og i Innlandet

Foredragsholdere

Stian Overå (Korus Øst), Maria Eikenes Jerstad (Barn av rusmisbrukere), Anna Zabine (Korus Oslo), Hannah Lydvo (RVTS Øst) og Anette Klock (Statsforvalteren i Oslo & Viken).

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde, henrik.gilde@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli, laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

Hvordan dataspilling kan påvirke andre arenaer i ungdommenes liv - som helse, utdanning og sosiale relasjoner

Unges bruk av sosiale medier i møte med egen psykiske smerte, og hvordan voksne kan være til hjelp

Medvirkning som inkluderer barn & unge

Målgruppe

For deg som jobber med barn i ungdomsalder (13-23år).

For deg som jobber i kommunale psykisk helse- og rustjenester.

Ledere, psykologer, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sosionomer, jordmødre, helsesekretærer og andre som jobber med psykisk helse og rus i kommunen.

Filer til nedlasting:

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 250,-

  Påmeldingsfrist: