Logo som leder til forsiden

Regionalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid - ØST

Hvilke utfordringer står ungdommer ovenfor i dag, og hvordan kan vi gå frem for å utforme tjenester og tiltak som treffer dem?

Detaljer

 • Pris: 250,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

På nettverkssamlingene ønsker vi – med utgangspunkt i kompetansesentrenes ulike kompetanseområder - å gjøre deltakerne kjent med hvilke utfordringer ungdom i dag står overfor – samt hvordan man kan involvere ungdom når man skal utvikle tjenester og tiltak i kommunen som treffer.

Nettverkssamlingene egner seg for ledere, psykologer og andre som arbeider med psykisk helse og rus i Oslo kommune, Viken eller Innlandet. Det vil legges vekt på arbeid med ungdom som har psykisk helse og/eller rusutfordringer.

Program 

Tema for arrangementet er «Ungdom og rus». Program for dagen ligger lenger ned på siden.

Arrangør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) i samarbeid med Korus Øst, Korus Oslo, RVTS Øst og Statsforvalteren i Oslo, Viken og i Innlandet

Foredragsholdere

Alexander Sollie Hvaring & Vibeke Fure Wulfsberg (Korus Oslo/ Korus Øst)

Anne Cathrine Mack Hansen og Lena Meistad Nysæther (Korus Øst)

Leoul Mekonen (RBUP) med flere

Kreditering

Godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 5 timer.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde - henrik.gilde@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

 • Bruk av egnede kartleggingsverktøy
 • Minoritetsperspektiv på rus
 • Hvordan involvere foresatte
 • Hvorfor det er viktig med brukermedvirkning

Målgruppe

For deg som jobber med barn i ungdomsalder (13-23år).

For deg som jobber i kommunale psykisk helse- og rustjenester.

Ledere, psykologer, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sosionomer, jordmødre, helsesekretærer og andre som jobber med psykisk helse og rus i kommunen.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 250,-

  Påmeldingsfrist: