Logo som leder til forsiden

ASEBA

Todagers kurs om bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) for aldersgruppen 6-18 år.

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

ASEBA er et sett spørreskjemaer (Child Behavior Checklist – CBCL, Youth Self Report – YSR, Teacher Report Form - TRF) som er utviklet i USA. Skjemaene har vært brukt i mange år i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. ASEBA er også anbefalt som kartleggingsverktøy i barnevernsinstitusjoner.

Kurset vil gi en grunnleggende opplæring i ASEBA-skjemaene, deres egenskaper, potensial, begrensninger og praktisk bruk.

Kursdagene vil kretse rundt fasene i bruk av skjemaet;

 • Introduksjon av skjemaene
 • Gjennomføring/administrasjon,
 • Tolkning av resultatene,
 • Tilbakemeldingssamtalen
 • Dokumentasjon av resultater.

Kurset er lagt opp over to dager.

Dag 1 vil gjennomgå skjemaet 6-18 år for foreldre (CBCL), 11-18 år for ungdom (YSR) og 6-18 år for lærere (TRF), så vel som kortversjonen Brief Problem Monitor (BPM). Hvilke muligheter og utfordringer kan vi støte på i bruk av ASEBA?

Dag 2 vil ha mer fokus på erfaringsutveksling og spørsmål av mer praktisk art. Det er anbefalt å delta begge dagene for fullt utbytte av kurset.

Spørreskjema og skåringsprogram selges via ASEBA Europe. Spørreskjema som brukes i opplæringen under kursdagene vil imidlertid bli delt ut.

Ved ønske om intern opplæring, ta kontakt med vårt inntaksteam.

Forelesere

Jeanne Maria Holm Jensen, spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut og Kornelia Stensdal, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, med fordypning i kognitiv atferdsterapi

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Studieleder Kornelia Stensdal, kornelia.stensdal@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem, malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

Formålet med kurset er å gi grunnleggende opplæring i problemkartleggingsverktøyet ASEBA. Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte ASEBA-verktøyet selvstendig, tolke resultatene og gi tilbakemelding til barn, foreldre og skole. Kurset vektlegger deltakernes evne til å bruke resultatene i samtaler med barn, ungdom og familier. Kurset tilbyr også kunnskap om regelverk for skriftlig dokumentasjon og skriftlig rapportering av resultater.

Praktiske øvelser vektlegges.

Målgruppe

Primært ansatte i barnevernsinstitusjoner og evt andre relevante tjenester.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,- (Kursavgift)

  Påmeldingsfrist: