Logo som leder til forsiden

ASEBA

Todagers kurs om bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) for aldersgruppen 6–18 år.

ASEBA er et sett spørreskjemaer (Child Behavior Checklist – CBCL, Youth Self Report – YSR, Teacher Report Form - TRF) som er utviklet i USA. Skjemaene har vært brukt i mange år i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. ASEBA er også anbefalt som kartleggingsverktøy i barnevernsinstitusjoner.

Kurset vil gi en grunnleggende opplæring i ASEBA-skjemaene, deres egenskaper, potensial, begrensninger og praktisk bruk.

Kursdagene vil kretse rundt fasene i bruk av skjemaet;

  • Introduksjon av skjemaene
  • Gjennomføring/administrasjon,
  • Tolkning av resultatene,
  • Tilbakemeldingssamtalen
  • Dokumentasjon av resultater.

Kurset er lagt opp over to dager.

Dag 1 vil gjennomgå skjemaet 6-18 år for foreldre (CBCL), 11-18 år for ungdom (YSR) og 6-18 år for lærere (TRF), så vel som kortversjonen Brief Problem Monitor (BPM). Hvilke muligheter og utfordringer kan vi støte på i bruk av ASEBA?

Dag 2 vil ha mer fokus på erfaringsutveksling og spørsmål av mer praktisk art. Det er anbefalt å delta begge dagene for fullt utbytte av kurset.

Spørreskjema og skåringsprogram selges via ASEBA Europe. Spørreskjema som brukes i opplæringen under kursdagene vil imidlertid bli delt ut.

Ved ønske om intern opplæring, ta kontakt med vårt inntaksteam.

Forelesere

Jeanne Maria Holm Jensen, spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut og Kornelia Stensdal, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, med fordypning i kognitiv atferdsterapi

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Studieleder Kornelia Stensdal, kornelia.stensdal@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem, malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

Formålet med kurset er å gi grunnleggende opplæring i problemkartleggingsverktøyet ASEBA. Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte ASEBA-verktøyet selvstendig, tolke resultatene og gi tilbakemelding til barn, foreldre og skole. Kurset vektlegger deltakernes evne til å bruke resultatene i samtaler med barn, ungdom og familier. Kurset tilbyr også kunnskap om regelverk for skriftlig dokumentasjon og skriftlig rapportering av resultater.

Praktiske øvelser vektlegges.

Målgruppe

Primært ansatte i barnevernsinstitusjoner og eventuelt andre relevante tjenester.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)