RBUP logo

Regionalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Skal dere etablere en psykisk helsetjeneste for barn og unge i din kommune? Her får du starthjelp og tilbud om nettverk. 

Detaljer

 • Pris: 500,-
 • Antall kursdager: 2

Kompetansesentrene RBUP, KORUS Sør og RVTS Sør ønsker å tilby nettverk og eventuelt faglig kursing for små og mellomstore kommuner. Tiltaket skal styrke tilbudet innen psykiske helsetjenester til barn og unge 0-23 år.

 • Bidra til mer likeverdige tjenester i regionen
 • Styrke distriktskommuner
 • Legge til rette for tilgjengelig og felles kompetanseheving
 • Lage nettverk mellom kommuner i samme situasjon
 • Tilby etableringsstøtte og veiledning

I første omgang har nettverkssamlingen temaet starthjelp. I neste omgang vil det eventuelt bli nettverkssamlinger og støtte innen:

 • Kommunalt behandlingsarbeid
 • Tjenesteinnretning
 • Ruskompetanse; rådgiving, tiltak og behandling

Bakgrunn

Særlig i mindre kommuner kan det være vanskelig å få på plass lovpålagte tjenester. Barn og unge har rett til psykisk helsehjelp i sin kommune, men tilbudet må ofte organiseres annerledes enn i byene. De færreste kommuner får tilført mer ressurser. Hvordan bruke det kommunen har bedre, og utvikle nye arbeidsformer?  Felles kompetansebygging, veiledning, inspirasjonsnettverk og matriseorganiserte team som har flere roller kan være løsningen. 

Kompetansesentrene ønsker med dette kurstilbudet å hjelpe. Vi vil søke å understøtte prosessen med å finne lokalt tilpassede arbeidsformer og etablere bærekraftige løsninger.

Innhold

Forkurset - Hjelp til forarbeid, utvikling og forankring (2 dager)

Forkurset er ment å gi konkret hjelp til å planlegge og gjennomføre en god kommunal prosess for å kunne etablere en tverrfaglig psykisk helsetjeneste. Blant temaene er organisering, dimensjonering, plassering, samarbeidsavtaler og annet som er viktig når en tjeneste skal etableres.

Nettverkssamlinger med faglig kursing og hjelp til å bygge teamet (4-7 samlinger?)

Alle som har en rolle i teamet bør delta. Noen i teamet bør delta på forkurset

Kommunepsykologer oppfordres til å delta sammen med teamet for å bygge felles språk, kultur, kunnskapsbase, samhandlingskompetanse, verktøykasse, rutiner og strukturer

Den faglige kursingen vil være praktisk rettet og spenne over mye. Det trengs mange typer innsatser og kunnskaper for å hjelpe et barn i en kommunal psykisk helsetjeneste i samarbeid med andre tjenester. Temaer vil være blant annet samtaler med barn og familier, høyfrekvente vansker og risiko, kartleggingsverktøy, behandlingsarbeid, familiesamtaler, mobbing, rus, skolevegring, krisearbeid, vold, rus og tverrfaglig samarbeid.

Målet med programmet er ikke å gi omfattende kunnskaper, men gi prinsippbasert kunnskap for å kunne begynne å bygge et felles klinisk tilbud og få en felles verktøykasse.

Kan kommunene være med å forme programmet? JA
Kan dere dele og samtidig få noe fra hverandre? JA
Vil teamet få nettverk og veiledning? JA

Interessert?

Hvis du tenker at din tjeneste ønsker å være med i pilottestingen av dette tilbudet anbefaler vi at du tar dette opp med nærmeste leder – og at din leder tar direkte kontakt på e-post: henrik.gilde@r-bup.no eller til anne-kristin.imenes@korus-sor.no

Det vil bli en unik mulighet til å påvirke og skreddersy kurspakken til lokale behov.

Pris

Kr. 250,- pr dag

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde, henrik.gilde@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli, laura.azzarelli@r-bup.no

Målgruppe

Ledere, fagledere, psykologer, helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere, familieterapeuter og andre fagfolk som skal bidra inn i etablering av lavterskel psykisk helsehjelptilbud.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 500,-

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 500,-

  Påmeldingsfrist: