Logo som leder til forsiden

Foreldresamarbeid i barnehagen

Denne kursdagen handler om hva som skal til for å få til et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jfr. Barnehageloven § 1). Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene( jfr. Barnehageloven § 1 og § 4). Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

Det innebærer at barnehagen må gi foreldre muligheten til å påvirke, og at de får god informasjon om det pedagogiske tilbudet. Barnehagen skal legge til rette for at foreldre kan delta aktivt og engasjere seg i det helhetlige barnehagetilbudet.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Svantorp - ida.svantorp@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Tredal Flem - malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:
  • Kommunikasjonstilnærminger
  • Aktuelt lovverk og teori
  • Praktisk arbeid med case

Målgruppe

Ansatte i barnehage.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)