Logo som leder til forsiden

Foreldresamarbeid i skolen

Denne kursdagen handler om hva som skal til for å få til et godt samarbeid mellom foreldre og skole.

Læreplanens overordnede del sier: «Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling. God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. De er barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag

Det innebærer at skolen må gi foreldre muligheten til å påvirke, og at de får god informasjon om det pedagogiske tilbudet. Skolen skal legge til rette for at foreldre kan delta aktivt og engasjere seg i det helhetlige skoletilbudet.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Svantorp – ida.svantorp@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Tredal Flem - malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:

  • Kommunikasjonstilnærminger
  • Aktuelt lovverk og teori
  • Praktisk arbeid med case

Målgruppe

Ansatte i skolen.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)