Logo som leder til forsiden

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023

Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2023

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

I 2022 ble rapporten «God psykisk helse for alle» publisert. Den omhandler gjenkjenning, utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med autismespekterforstyrrelse eller intellektuell funksjonsnedsettelse (psykisk utviklingshemming). På erfaringskonferansen har vi satt sammen et program med forelesninger som skal være til hjelp for deg som skal gi denne hjelpen i praksis. Vi vil gå gjennom hovedpunkter i rapporten og fokusere nærmere på samspill mellom barn og foreldre, hvordan forholde seg til traumer, overgrep og diagnostisk overskygging samt medikamentell behandling i denne pasientgruppen.

Forelesere

Arvid Nikolai Kildahl

Spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Lang erfaring med å jobbe med mennesker med utviklingshemming i psykisk helsevern. PhD fra Universitetet i Oslo med temaet post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming. Arvid er til daglig tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse og NevSom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, begge Oslo universitetssykehus. I tillegg til å forske på utviklingshemming og psykisk helse jobber Arvid som psykolog i poliklinikken ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, OUS.

Kristian Køhn

Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi og samfunnspsykologi. Studieleder og spesialrådgiver i R-BUP. Tidligere BUP Follo, kommunal PPT og Sunnaas sykehus. Kristian har særlig interesse for og erfaring med utredning og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser.

Camilla Nohlin

Camilla Bjerkeli Nohlin er privatpraktiserende spesialist. Utdannet lege fra universitetet i Tromsø og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Lang klinisk erfaring fra BUP-feltet der hun har jobbet med et bredt spekter av tilstandsbilder, bl.a. i nevroteam. Ansatt på RBUP som underviser og gruppelærer for leger på nevroutdanningen. Underviser og er del av kurskomite for legeforeningens nevropsykiatrikurs. Hun har tidligere erfaring fra allmennmedisin og helsestasjonsarbeid.

Hanna Friis Steen

Spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og unge. Seksjonsleder for psykologene ved avdeling for habilitering, Akershus universitetssykehus. Lang klinisk erfaring fra BUP og habilitering. Underviser og veileder psykologer i spesialisering ved Institutt for Aktiv psykoterapi.

Kreditering

Det vil bli søkt godkjenning av Legeforeningen og Psykologforeningen som vedlikehold av spesialitet.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Psykiske lidelser
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Intellektuell funksjonsnedsettelse

Målgruppe

Fagpersoner som i sitt arbeide er i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle eller igangsette behandling ved autisme / utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: