Logo som leder til forsiden

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023

Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2023

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

I 2022 ble rapporten «God psykisk helse for alle» publisert. Den omhandler gjenkjenning, utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med autismespekterforstyrrelse eller intellektuell funksjonsnedsettelse (psykisk utviklingshemming).

På erfaringskonferansen vil vi sette sammen et program med forelesninger som skal være til hjelp for deg som skal gi denne hjelpen i praksis.

Detaljer i programmet vil bli publisert når dette er klart.

Forelesere

Kristian Køhn med flere

Kreditering

Det vil bli søkt godkjenning av Legeforeningen, Psykologforeningen og Utdanningsforbundet som vedlikehold av spesialitet.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Psykiske lidelser
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Intellektuell funksjonsnedsettelse

Målgruppe

Fagpersoner som i sitt arbeide er i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle eller igangsette behandling ved autisme / utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: