Logo som leder til forsiden

Ungdom og kriminalitet i et familieperspektiv

Tre kursdager for fagfolk som arbeider med ungdom som står i risiko for å bli utnyttet, havne i kriminalitet eller på andre måter lever i risiko.

I samarbeid med RVTS Øst inviterer RBUP Øst og Sør til kursdager med en blanding av forelesinger og gruppediskusjoner.

De to første kursdagene vil handle om familie, levevilkår og nettverk, og følgende temaer bli berørt:

 • Hvordan påvirker det oppveksten og familiestrukturen å vokse opp i utsatte miljøet?
 • Hva slags innsatser og tiltak trengs for å forhindre at barn og ungdommer havner i destruktive miljøer?
 • Hva skal til av tverretatlig samarbeid for å forebygge rekruttering til kriminalitet?

Tredje dag vil vi konsentrere oss om arbeid med utsatt ungdom i risiko for utnyttelse og kriminalitet. Her vil vi gå inn på følgende problemstillinger:

 • Hvilke krefter virker når ungdommer rekrutteres til kriminalitet og utnyttelse?
 • Hva gjør ungdommer sårbare for dette, og hvilke strategier bruker de kriminelle?
 • Konkrete måter ungdom blir utnyttet på.
 • Kan denne utnyttelsen være menneskehandel, og hva betyr det for ungdommene og hjelpeapparatet?

Forelesere

Riyadh Al-Baldawi, flyktning fra Irak og arbeider som psykiater og leder Orienthälsan i Stockholm, som er et tilbud til familier som har bakgrunn fra Midtøsten og som sliter med tilpasningsproblemer og generasjonskonflikter.

Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver ved RVTS Øst, med lang erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og oppfølgingsarbeid med ungdom og voksne i utsatte miljøer i Oslo sentrum.

RVTS Øst har de siste to årene fordypet seg i tematikken «ungdom utnyttet til kriminalitet», i samarbeid med blant annet de andre RVTS-ene og SaLTo Oslo.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Kurskoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

Deltakerne skal lære:
 • å identifisere de miljøer som påvirker ungdommers utvikling i sosialt utsatte områder
 • om betydningen av fungerende samspill mellom foreldre, skole og samfunn
 • om skolens rolle som plattform for integrasjon
 • å identifisere ungdommer som er i risiko for å bli trukket inn og rekruttert til kriminelle gjenger
 • hva som skal til for å forebygge rekruttering av ungdom til kriminelle gjenger
 • om ulike måter ungdommene blir utnyttet på, og hvilke kontroll- og maktmidler som blir brukt
 • hvordan vi kan hjelpe ungdommer som er utnyttet
 • at utnyttelse til kriminalitet kan omfattes av menneskehandelsbegrepet, og hvilke konsekvenser dette får for hvordan vi skal møte ungdom involvert i kriminalitet

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)