RBUP logo

Fosterhjem i familie og nettverk: etnisitet, medvirkning og god praksis

Barn i fosterhjem og fosterfamiliene de bor hos, har ulike språklige, kulturelle og religiøse bakgrunner, derfor har minoritetsperspektivet en sentral plass.

Detaljer

 • Pris: Gratis
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:
På dette todagers-kurset ser vi på hvordan kunnskap fra forskning og praksis kan forstås og anvendes, når målet er å tilby barn i fosterhjem helhetlig og tilpasset oppfølging.

Du får anledning til å diskutere og utvikle egen praksis gjennom forelesinger og øvinger. Kurset krever at deltakerne er aktive. Vår arbeidsform er korte forelesinger etterfulgt av refleksjoner, diskusjoner og øvinger.

Bakgrunn for kurset

Dersom et barn må flytte i fosterhjem skal barnevernet alltid vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan bli fosterforeldre. Slektskap og kjennskap til barnet og barnets familie kan bidra til stabilitet og kontinuitet for det enkelte barn.  Samtidig kan det oppstå noen særskilte problemstillinger og utfordringer når private relasjoner blir gjenstand for offentlige reguleringer og kontroll. Vi belyser dette komplekse landskapet gjennom å presentere nyere forskning, som grunnlag for diskusjon og refleksjon rundt egne arbeidsmåter.
Barn i fosterhjem har som regel tilhørighet til flere familier. De aller fleste har også jevnlig kontakt. Dommene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, er av stor betydning for diskusjonen rundt samværsspørsmål i alle typer plasseringer. For barn med minoritetsbakgrunn som bor i fosterhjem er temaet særlig aktuelt, med tanke på hvordan barnets kulturelle rettigheter kan ivaretas.

Forelesere

Kursleder Jeanette Skoglund, førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT Tromsø.
Anne Marit Høyem, seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, NORCE.
Berit Hognestad Haaland, seniorrådgiver, Bufetat.
Marte Knag Fylkesnes, forsker II, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, NORCE.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.noKursets mål

 • Kurset skal bidra til å heve kunnskaps- og refleksjonsnivået på fosterhjemsområdet
 • Deltakerne skal kunne anvende forskning i arbeidet med dagens fosterfamilier
 • Deltakerne vil øke bevisstheten omkring egneholdninger til fosterhjem i familie og nettverk, samt hvilke implikasjoner disse har for videre arbeidet

Målgruppe

Kurset retter seg mot kontaktpersoner i barnevernet som jobber med oppfølging av barn og unge i fosterhjem.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: