Logo som leder til forsiden

Fosterhjem i familie og nettverk: migrasjon, medvirkning og god praksis

Når barn og unge flytter i fosterhjem, må barnevernet vurdere familie og nære nettverk som omsorgsløsning.

Fostermor Jemina Datzi deler sine erfaringer som fostermor i samtale med Anne Marit Høyem.

Kurset går over to dager. Jeanette Skoglund presenterer oppdatert forskning om slektsfosterhjem. Marte Knag Fylkesnes gir minoritetsperspektivet en sentral plass. Fostermor Jemina Datzi deler sine erfaringer som fostermor. Vi presentere oppdatert forskning om fosterbarn som vokser opp i familie og nettverk. Barna og fosterfamiliene har ulike språklige, kulturelle og religiøse bakgrunner, derfor har minoritetsperspektivet en sentral plass på kurset. Vi jobber med hvordan kunnskapen kan forstås og brukes slik at barna får god omsorg og oppfølging.

Kurset gir deg som jobber med oppfølging av barn i fosterhjem tilgang til aktuell praksis og oppdatert forskningskunnskap. Du får anledning til å diskutere og utvikle egen praksis. Kurset krever at deltakerne er aktive. Vår arbeidsform er korte forelesinger etterfulgt av refleksjoner, diskusjoner og øvinger.

Vi har plass til 35 deltakere og må ha minimum 15 for å gjennomføre kurset.

Bakgrunn for kurset

Med den nye barnevernloven fikk barnevernet ansvar for å alltid se etter og vurdere om barn som trenger fosterhjem kan bo hos egen slekt eller nære nettverk. Mange kommuner gjør allerede det.

Familie- og nettverksfosterhjem kan ha andre opplevelser enn fosterhjem rekruttert utenfor på andre måter. Slektskap og kjennskap til barnet og barnets familie kan styrke barnets tilhørighet og bidra til stabilitet og kontinuitet. Samtidig kan det oppstå noen særskilte utfordringer når private relasjoner blir gjenstand for offentlige reguleringer og kontroll. Vi belyser dette komplekse landskapet gjennom å presentere nyere forskning som grunnlag for diskusjon og refleksjon rundt egne arbeidsmåter.

Alle barn i fosterhjem har tilhørighet til flere familier. De aller fleste har også jevnlig kontaktDommene i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, er av stor betydning for diskusjonen rundt samværsspørsmål i alle typer plasseringer. For barn med minoritetsbakgrunn som bor i fosterhjem er temaet særlig aktuelt, med tanke på hvordan barnets kulturelle rettigheter kan ivaretas.

Forelesere

Jeanette Skoglund, forsker ved RKBU Nord, Universitetet i Tromsø

Berit Hognestad Haaland, seniorrådgiver Bufetat

Marte Knag Fylkesnes, forsker ved RKBU Vest, NORCE

Jemima Datzi, Fostermor og omsorgsarbeider i samtale med Anne Marit Høyem


Kursansvarlig

Prosjektleder Anne Marit Høyem, seniorrådgiver RKBU-Vest, NORCE

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Deltakeren har inngående kunnskap om sentrale forskningsfunn som er relevante for å forstå og følge opp barn i familie- og nettverksfosterhjem og kan integrere disse i sitt arbeid
  • Deltakeren har kunnskap om kultursensitivitet og hva det betyr på fosterhjemsområdet.
  • Deltakeren skal kunne anvende faglig kunnskap om kultursensitivitet og slektsfosterhjem som legger til rette for utvikling av egen praksis.
  • Deltakeren skal kunne utveksle faglige synspunkter og erfaringer med kollegaer og slik bidra til god praksis og praksisutvikling

Målgruppe

Kurset retter seg mot kontaktpersoner i barnevernet som jobber med oppfølging av barn og unge i fosterhjem.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)