Logo som leder til forsiden

Barn og unges medvirkning i barnevernet

Barn og unge skal delta aktivt og medvirke i vurderinger og valg. Hvordan kan barneverntjenesten lære av deres tilbakemeldinger?

Samlet viser forskning at barn i alt for liten grad deltar i norsk barnevern. Barns rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som berører barn, og barnets eget syn er viktig i vurderingen av hva som er til barnets beste. Barns rett til medvirkning har blitt grunnlovsfestet og nye bestemmelser har kommet inn i gjeldende barnevernlov. Ny barnevernlov skal bidra til at barns rettigheter styrkes ytterligere.

På denne kursdagen vil teoretiske perspektiver på medvirkning tematiseres i møte med en praktisk barnevernshverdag. Vi ser på medvirkning både i et majoritets- og minoritetsperspektiv, og drøfter hvordan kulturelt og religiøst ståsted påvirker praksis. Vi vil dele kunnskap fra unge som selv har erfaring fra barnevernet, og som har gitt råd til egen barneverntjeneste om hva godt barnevernsarbeid er. Det vil bli gitt eksempler på medvirkning på individ og systemnivå, som du kan ta med deg inn i egen praksis. Det vil også gis eksempler på hvordan implementere medvirkning i egen tjeneste. Gjennom dagen skal vi sammen utforske utfordringer og mulighetsrom.

Forelesere

Charlotte Kristiansen Fladvad er utdannet sosionom med en master i globale studier. Hun har jobbet både i barnevernsinstitusjon og i den kommunale barneverntjenesten. Hun har vært prosjektleder i lokalsamfunnsutvikling og jobber nå som minoritetsrådgiver. Hun har lang erfaring med å jobbe med medvirkningsprosesser i ulike sammenhenger, på både individ- og systemnivå. Refleksjon rundt egen praksis, eget kulturelt ståsted og ulike perspektiver på situasjoner og utfordringer står sentralt i hennes forelesninger. Hun er videre opptatt av å knytte teoretiske perspektiver og innfallsvinkler til en praktisk, konkret, og ofte hektisk, arbeidshverdag. Hun er fast foreleser om medvirkning i et minoritetsperspektiv ved KOMBA, VID Vitenskapelige høyskole.

Ida Steinrem er utdannet barnevernspedagog og har tatt spesialfag i Barnerett. Hun har arbeidet i både statlig og kommunalt barnevern i mange år og har vært barnevernleder i Færder kommune, som har vært en forsøkskommune på barnevernområdet. Gjennom årene som barnevernleder arbeidet hun med å implementere medvirkning på individ- og systemnivå i tjenesten. Ida Steinrem er også redaktør av boka «Barnas barnevern».

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Steinrem - ida.steinrem@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Hva medvirkning er
  • Hva et utvalg ungdommer mener er viktig i samarbeid med barneverntjenesten
  • Hvordan barneverntjenesten kan arbeide for å legge til rette for individuell og kollektiv medvirkning

Målgruppe

Ansatte i kommunalt og statlig barnevern og andre som ønsker å utvikle seg på dette området.
 

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)