Logo som leder til forsiden

God psykisk helse for alle - psykiske lidelser hos barn og unge med autisme eller utviklingshemming

Et seminar med søkelys på en gruppe barn og unge som har betydelig økt risiko for å utvikle en psykisk lidelse.

Detaljer

 • Pris: Gratis
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Psykisk helsevern og habilitering for barn og unge i Helse Sør-Øst presenterer en rapport om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.

Dette er et nybrottsarbeid der fagpersoner fra habilitering og psykisk helsevern har samarbeidet for å fremskaffe kunnskap og gi anbefalinger for god praksis både i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Målet er at barn og unge skal bli forstått og få hjelp for sine psykiske helseplager, selv om de har vansker med å sette ord på hva de tenker og føler.

På seminaret vil du få høre mer om arbeidet og få presentert hovedpunktene i rapporten. Vi vil gi noen eksempler på hvordan habilitering og psykisk helsevern kan samarbeide i pasientarbeidet, og vi vil informere om planer for tiltak som skal bidra til kompetanseheving og kvalitetsforbedring i tjenestene.

God psykisk helse for alle - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Forelesere

Bjørg Halvorsen, Kristian Køhn, Kristin S. Breda med flere

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

 • Økt kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser hos barn og unge med autisme og/eller psykisk utviklingshemming
 • Kjennskap til utredningsmetoder for psykiske lidelser hos barn og unge med autisme og/eller psykisk utviklingshemming
 • Kjennskap til anbefalte metoder, tiltak og behandlingstilnærminger for psykiske lidelser hos barn og unge med autisme og/eller psykisk utviklingshemming

Målgruppe

Alle som jobber med psykiske helse hos barn og unge med en funksjonsnedsettelse.

Filer til nedlasting:

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt (Zoom)
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: