Logo som leder til forsiden

God psykisk helse for alle - psykiske lidelser hos barn og unge med autisme eller utviklingshemming

Et seminar med søkelys på en gruppe barn og unge som har betydelig økt risiko for å utvikle en psykisk lidelse.

Psykisk helsevern og habilitering for barn og unge i Helse Sør-Øst presenterer en rapport om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.

Dette er et nybrottsarbeid der fagpersoner fra habilitering og psykisk helsevern har samarbeidet for å fremskaffe kunnskap og gi anbefalinger for god praksis både i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Målet er at barn og unge skal bli forstått og få hjelp for sine psykiske helseplager, selv om de har vansker med å sette ord på hva de tenker og føler.

På seminaret vil du få høre mer om arbeidet og få presentert hovedpunktene i rapporten. Vi vil gi noen eksempler på hvordan habilitering og psykisk helsevern kan samarbeide i pasientarbeidet, og vi vil informere om planer for tiltak som skal bidra til kompetanseheving og kvalitetsforbedring i tjenestene.

God psykisk helse for alle - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Forelesere

Bjørg Halvorsen, Kristian Køhn, Kristin S. Breda med flere

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Økt kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser hos barn og unge med autisme og/eller psykisk utviklingshemming
  • Kjennskap til utredningsmetoder for psykiske lidelser hos barn og unge med autisme og/eller psykisk utviklingshemming
  • Kjennskap til anbefalte metoder, tiltak og behandlingstilnærminger for psykiske lidelser hos barn og unge med autisme og/eller psykisk utviklingshemming

Målgruppe

Alle som jobber med psykiske helse hos barn og unge med en funksjonsnedsettelse.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)