Logo som leder til forsiden

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2022

Årets tema er de evidensbaserte behandlingsprogrammene som er av særlig relevans for fagpersoner som jobber med nevroutviklingsforstyrrelser hos barn og unge.

New Forrest Parenting Program og De utrolige årene (moduler for ADHD, autisme og språkforsinkelser) vil bli presentert av personer med ansvar for implementering av disse programmene i Norge.

Forelesere

Gunn Brechan-Skjetne er stipendiat ved RKBU Midt ved NTNU knyttet opp mot forskningsprosjektet ENACT. Hun arbeider ved habiliteringstjenesten for barn og unge ved St Olavs hospital og er gruppeleder i De utrolige årene.

Bjørn Brunborg er psykologspesialist og faggruppeleder ved RKBU Vest.

Kenneth Larsen er førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, institutt for pedagogikk. Larsen samarbeider med regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom om etableringen av NFPP i Norge.

Kreditering

Utdanningsforbundet:  Godkjennes som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving.
Psykologforeningen: Godkjennes som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister
Legeforeningen: Kurset godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • ADHD
  • Autisme og språkforsinkelser
  • Kunnskapsbasert praksis


Målgruppe

Fagpersoner som i sitt arbeide er i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle eller igangsette tiltak ved autisme, ADHD og språkforsinkelser.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)