Logo som leder til forsiden

Familiebasert behandling for spiseforstyrrelser

Kunnskapsbasert tilnærming til behandling av spiseforstyrrelser hos barn og ungdom og deres familier.

RBUP tilbyr et kurs der deltakerne gis et innblikk i familiebasert behandling av barn og unge med spiseforstyrrelser. Foreleserne går gjennom grunnprinsippene for denne typen behandling og presenterer funn fra erfaringer. Foreleserne har lang erfaring fra å møte familier som strever.

Kursdagen vil gi deg
  • En grunnleggende kunnskap om de viktigste spiseforstyrrelsesdiagnosene og deres forekomst hos barn og ungdom. Deltakerne presenteres også for Helsedirektoratets veileder og øvrige retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser
  • Innføring i den metoden som igjennom en rekke empiriske studier har vist seg som den mest virksomme, nemlig Familiebasert terapi FBT). Først presenteres de viktigste studiene, og hvilke familieterapeutiske arbeidsformer som FBT er bygget opp av, og som er sentrale intervensjoner i FBT.
  • Vil presentere en kort introduksjon til selve FBT-prosessen, som består av tre ulike faser med ulike overskrifter for tiltak som prioriteres på forskjellige stadier, med eksempler.
  • Avslutningsvis gir kurset en oversikt over noen studier (og erfaringer) som sier litt om hvordan familiene opplever FBT-prosessen, og gir noen tips om hvordan man bidrar til å gjøre prosessen vellykket for så mange familier som mulig.

Forelesere

Gina Hægland, psykologspesialist. Privatpraktiserende og ansatt som psykologspesialist ved BUPA, sykehuset i Vestfold.
Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist BUPA, sykehuset i Vestfold.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén elisabeth.hellzen@r.bup.no 
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli, laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Spiseforstyrrelser: diagnoser, forekomst, veileder og retningslinjer
  • Kunnskapsgrunnlaget for Familiebasert behandling
  • De ulike fasene i FBT-prosessen.
  • Hva familiene synes om denne typen behandling


Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)