Logo som leder til forsiden

Tilknytningsteori i praksis

Kurset gir en innføring om tilknytningsteori - brukt i praksis. Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner.

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov.

På kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning, som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dette kurset arrangeres fremover i Bergen ved RKBU Vest (Norcereasearch) - lenke til RKBU Vest sine kurs: https://rkbu.norceresearch.no/arrangementer

(Kurset heter Observasjon og tilknytning - med trygghetssirkelen som tilnærming/verktøy)

Dag 1: En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2: Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.

Kursholdere har anledning til å se på medbrakt materiale fra deltakerne dersom man har anledning til å ta med eget filmmateriale fra klienters/brukeres samspill mellom barn og foreldre. (Dette materiellet må være frigjort skriftlig til veiledning/undervisning)

Disse to dagene gjennomføres med fysisk tilstedeværelse (ikke digitalt).

Forelesere

Norma Vågstøl, Norce - RKBU Vest, klinisk sosionom og familieterapeut/COS-veileder. 
Anja Helene Strønen Lien, familieveileder i Bjørnafjorden kommune/COS-veileder

Kursets mål

  • Trygghetssirkelen
  • Innføring i tilknytningsteori
  • Observasjon av små barns samspill og samhandlingsmønstre
  • Tolke samspill og barns reaksjoner
  • Forstå barnets behov

Du lærer å observere og tolke barns reaksjoner i samspill.

Målgruppe

Ansatte i familievern, barnevern, PPT, helsesykepleiere, BUP, foreldre- barn senter, kommunepsykologer, familieveiledere.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)