RBUP logo

Tilknytningsteori i praksis

Kurset gir en innføring om tilknytningsteori - brukt i praksis. Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner.

Detaljer

 • Pris: 1700,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:
Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov.
På kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning, som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.
Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dag 1:  En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2:  Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.
Kursholdere har anledning til å se på medbrakt materiale fra deltakerne dersom man har anledning til å ta med eget filmmateriale fra klienters/brukeres samspill mellom barn og foreldre. (Dette materiellet må være frigjort skriftlig til veiledning/undervisning)

Disse to dagene gjennomføres med fysisk tilstedeværelse (ikke digitalt).
Det er bindende påmelding.
(Dette kurset het tidligere Observasjon og tilknytning - med trygghetssirkelen som tilnærming/verktøy)

Forelesere

Norma Vågstøl, Norce - RKBU-Vest, klinisk sosionom og familieterapeut/COS veileder.
Anja Helene Strønen Lien, familieveileder i Bjørnafjorden kommune/COS veileder

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning, e-post: kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde, e-post: unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

 • Trygghetssirkelen
 • Innføring i tilknytningsteori
 • Observasjon av små barns samspill og samhandlingsmønstre
 • Tolke samspill og barns reaksjoner
 • Forstå barnets behov
      Du lærer å observere og tolke barns reaksjoner i samspill. 

Målgruppe

Ansatte i familievern, barnevern, PPT, helsesykepleiere, BUP, foreldre- barn senter, kommunepsykologer, familieveiledere.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1700,-

  Påmeldingsfrist: