Logo som leder til forsiden

Barneverntjenestens arbeid med fosterhjem

Kommunens utvidede ansvar for rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem.
Oppvekstreformen som ble innført i 2022 og ny barnevernlov som kommer i 2023 medfører at kommunene får større ansvar for en rekke oppgaver. Rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem er noen av disse, og som vil kreve både ressurser og mer kompetanse. Hvordan utvikle dette arbeidet i egen barneverntjeneste til det beste for barna, deres familier og fosterforeldrene?  RBUP Øst og Sør tilbyr nå en kursrekke på tre dager som kan bidra til inspirasjon og fagutvikling på området.

Innhold

Dag 1 
Rekruttering av fosterhjem i barnets familie, nettverk og nærmiljø. Hva skiller dette fra annen rekruttering av fosterhjem? Hvordan kvalitetssikre hjemmene og hvordan finner vi dem?

Dag 2 
Veiledning til fosterhjemmene, individuelt og i gruppe.  Hvordan tilrettelegge for gode veiledningsgrupper i barneverntjenesten. Hvem skal få tilbudet, hvordan organisere det og hva er viktig med tanke på faglig innhold?

Dag 3 
Samarbeid med barnets familie når barn bor i fosterhjem. Hvordan arbeide til barnets beste etter nye lovendringer? Hvordan ivaretar vi relasjoner mellom barn og foreldre for barn som bor i fosterhjem? Omsorgsovertakelser er i utgangspunktet midlertidige og målet skal være gjenforening. I den nye loven presiseres det at barnevernstjenesten systematisk og regelmessig må vurdere om vedtak om omsorgsovertakelse kan oppheves.

Detaljert informasjon om program for de ulike dagene vil bli lagt ut på et seinere tidspunkt. Kursrekken planlegges å gjennomføres fysisk i RBUP sine lokaler i Nydalen.

Kreditering

Kursrekken er søkt godkjent av Norsk psykologforening, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet.

Kursansvarlig

Ida Steinrem - ida.steinrem@r-bup.no
Mona Sørensen Tenold - mona.tenold@r-bup.no
Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Prosjektkoordinator, Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

Målet med kursene er å gi faglig påfyll og inspirasjon i utvikling av godt fosterhjemsarbeid i barneverntjenestene i kommunene. Det vil bli lagt opp til forelesninger, refleksjonsarbeid og deling på tvers av tjenester. På den måten vil god praksis fra andre tjenester kunne bidra til nye ideer i dette viktige arbeidet.

Målgruppe

Ansatte i barneverntjenesten og andre som arbeider med dette eller som er interessert.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)